CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Further classification of voltage dips and interruptions

Math Bollen (Institutionen för elkraftteknik, Elkraftsystem) ; M. Häger ; Irene Y.H. Gu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
in Proc. of 40th CIGRE General Session, C4, Paris, France (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15308

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elkraftteknik, Elkraftsystem (1900-2004)
Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur