CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enhanced Positioning Method in Cellular Systems

Ming Chen (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; H. Koorapaty ; A. Kangas
Proc. of the International Conference of Telecommunications , Beijing, China (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2007-06-28.
CPL Pubid: 15305

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur