CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stereospecificty of myo-insotitol hexakisphosphate dephosphorylation by phytases of cereals

Ralf Greiner ; Marie Larsson Alminger (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Journal of Food Biochemistry Vol. 25 (2001), p. 229-248.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-16. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 153045

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Separationsmetoder
Annan kemi
Biokemi
Industriell bioteknik
Biokatalys och enzymteknik
Växtproduktion

Chalmers infrastruktur