CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stereospecificity of myo-inositol hexakisphosphate dephosphorylation by a phytate degrading enzyme of bakers yeast.

Ralf Greiner ; Marie Larsson Alminger (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Nils-Gunnar Carlsson (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Journal of Agriculture and Food Chemistry Vol. 49 (2001), p. 2228-2233.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-16. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 153042

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Analytisk kemi
Biokemi
Biokatalys och enzymteknik
Biokemisk och bioteknisk processteknik

Chalmers infrastruktur