CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Leve The Big Bang Theory!

Cathy Horellou (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Populär astronomi 3, p. 24-25. (2011)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2012-01-16. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 153039

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)