CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fokus på oljebrist löser inte klimatet.

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Göteborgs-Posten (2011)
[Artikel, övrig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-16.
CPL Pubid: 153026