CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fokus på oljebrist löser inte klimatet.

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Göteborgs-Posten (2011)
[Artikel, övrig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-16.
CPL Pubid: 153026

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur