CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evolution of Cerebral Bioelectrical Resistance at Various Frequencies During Hypoxia in Fetal Sheep

Fernando Seoane (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Kaj Lindecrantz (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Torsten Olsson (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Ingemar Kjellmer ; Carina Mallard
Proceedings of the EPSM 2004 Conference in Australasian Physical & Engineering Science in Medicine Journal (0158-9938). Vol. 27 (2004), 4, p. 237.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 15302

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur