CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Brain Electrical Impedance at Different Frequencies: The Effect of Hypoxia

Fernando Seoane (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Kaj Lindecrantz (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Torsten Olsson (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Ingemar Kjellmer ; Anders Flisberg ; Ralph Bågenholm (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system)
Proceedings of the 26th Annual International Conference of the IEEE EMBS Vol. 3 (2004), p. 2322 - 2325 .
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 15301

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur