CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bioelectrical Impedance During Hypoxic Cell Swelling: Modelling of Tissue as a Suspension of Cells

Fernando Seoane (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Kaj Lindecrantz (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Torsten Olsson (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Ingemar Kjellmer
Proceedings of the 12th International Conference on Electrical Bioimpedance Vol. 1 (2004), p. 73-76.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 15300

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Biofysik
Elektroteknik
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur