CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Supply Chain Strategies: Changes in Customer Order-Based Production

Benedikte Borgström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Journal of Business Logistics (0735-3766). Vol. 32 (2011), 4, p. 361-373.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-16. Senast ändrad 2012-09-19.
CPL Pubid: 152992

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Industriell organisation, administration och ekonomi
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur