CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Broadband Multicarrier-based Air Interface for Future Mobile Radio Systems

Stefan Kaiser ; Moshe Ran ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Bernard Hunt
Technologies for the Wireless Future (Rahin Tafazolli editor), chapter 7,1 (2004)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15299

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur