CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

För rymden i riksdagen

Robert J. Cumming (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Populär Astronomi (1650-7177). Vol. 12 (2011), 3, p. 22-23.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Staffan Anger är riksdagsmannen som startade ett nätverk för rymdintresserade politiker. Han tycker att mer rymd är precis det som Sverige behöver. Men kan han övertyga sina egna partivänner i regeringen? [Intervju]Denna post skapades 2012-01-16. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 152981

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2010-2017)

Ämnesområden

Forskningspolitik

Chalmers infrastruktur