CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coded Modulation Systems

John B. Anderson ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Kluwer Academic / Plenum Publishers (2003)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15298

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur