CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kosmiskt strålande

Robert J. Cumming (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Populär Astronomi (1650-7177). Vol. 12 (2011), 2, p. 34-36.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

De kosmiska partiklarna regnar ner över oss hela tiden. Julia Becker vill veta var de kommer ifrån. [Intervju]Denna post skapades 2012-01-16. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 152978

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2010-2017)

Ämnesområden

Astropartikelfysik

Chalmers infrastruktur