CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Byggplats: Vintergatan

Robert J. Cumming (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Populär Astronomi (1650-7177). Vol. 11 (2011), 1, p. 34-37.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Byggplanerna för Vintergatan vet ingen hur de skulle ha sett ut. Men före detta byggnadsingenjören, astronomen Thomas Bensby, är sanningen på spåret.Denna post skapades 2012-01-16. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 152974

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2010-2017)

Ämnesområden

Galaktisk astronomi

Chalmers infrastruktur