CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamic Ductile Fracture in Thin-walled Structures based on XFEM

Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Salar Mostofizadeh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Jesus Mediavilla ; Martin Fagerström (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proc. Int. Conf. on computational modeling of fracture and failure of materials and structures (CFRAC 2011) (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-16. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 152972

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur