CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modulation and Coding

Friedbert Berens ; Torsten Bing ; Francisco Cercas ; Américo Correia ; Pål Frenger (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Gerard Janssen ; Marco Moretti ; Pål Orten (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Third Generation Mobile Communication Systems (Ramjee Prasad, Werner Mohr and Walter Konhäuser editors), chapter 5 (2000)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15297

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur