CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Experimental Evaluation of Torque Sensor Based Feedback Control of Combustion Phasing in an SI-engine

Stefan Larsson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Ingemar Andersson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
SAE Technical Paper Series 2005-01-0060 (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Engine, controlDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2011-05-25.
CPL Pubid: 15296

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)
Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Information Technology

Chalmers infrastruktur