CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of Combustion and Non-Equilibrium Ionization in Spark Ignition Engines

V. Naoumov ; A. Demin ; Ingemar Andersson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; A. Sokolov
SAE Transactions Journal of Engines SAE paper 2002-01-0009, p. 300-307. (2002)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15295

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur