CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Analytic Model for Cylinder Pressure in a Four Stroke SI Engine

Lars Eriksson ; Ingemar Andersson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
SAE Transactions Journal of Engines SAE paper 2002-01-0371, p. 726-733. (2002)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15294

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur