CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reduced MO Tuning Method for PID Controllers

D. Vranic ; Birgitta Kristiansson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; S. Strmcnik
The 5th Asian Control Conference, p 459-464, Melbourne, Australien (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15292

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur