CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biobränsle och Solvärme - Småskalig Värmeförsörjning

Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011. - 20 + 6 bilagor s.
[Rapport]

Rapporten ger en översiktlig presentation av delprogrammet “Biobränsle och solvärme” inom Energimyndighetens program för “Småskalig värmeförsörjning. Delprogrammet skapades för att ge stöd till utveckling av system där man kombinerar biobränsle (pellets) och solvärme. Det konkreta huvudsakliga målet(n) med delprogrammet var bättre marknadsförda system och därmed ökad marknad. Målet(n) skulle uppnås genom stöd till utveckling av system: Delprogrammet omfattar ett sammanhållet projekt (30688-1) med ett gemensamt utvecklingsprojekt med >25 företag och två företagsspecifika utvecklingsprojekt som administrerats av Svensk solenergi, samt ytterligare ett företagsspecifikt utvecklingsprojekt som administrerats i egen regi (31418-1). Genomförd marknadsanalys visar på en förhållandevis stor potentialen och framtagen handbok beskriver hur man utformar och dimensionerar system där man kombinerar biobränsle (pellets) och solvärme. Projektet har sedan omfattat utveckling och utvärdering av ett 6-dagarstest för labbprovningarna som underlag för utvecklingsprovning och framtida provningsmetoder. Labbprovningar har utförts på en referenspanna och sju kombinerade pellet- och solvärmesystem. Labbprovningarna har tjänat två syften, dels som underlag för utveckling av provningsmetoden, dels som underlag för systemutveckling. Förslag till utveckling av provningsmetoden liksom resultat från utvecklingsprovningarna har dokumenterats i en detaljerad rapport. Utvecklingsprojekten och ett par aktörers systemutveckling har nu lett till marknadsföring av 4-5 nya integrerade pellet- och solvärmesystem i anslutning till delprogrammet


Rapport R2011:1 InstallationsteknikDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-15.
CPL Pubid: 152915

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur