CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Förnybar energi ökade 60 procent på tre år

Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Lars Andrén ; Andrew Machirant
Energimagasinet 5-2011, (2011)
[Artikel, övrig]

Globalt sett växer investeringar i förnybar energi snabbare är någon annan sektor och snabbast växer investeringarna i vindkraft och solenergi. Samtidigt som världsekonomin gått tillbaks eller legat på samma nivå har de globala investeringarna i förnybar energi ökat med drygt 60 procent från 2008 till 2010 (från >800 miljarder kr 2008 till >1200 miljarder kr 2010). Ett par länder i Europa, dit 70 procent av vår varuexport går, svarar för en stor del av ovan nämnda investeringar. Vi kan slå oss för bröstet för att vi har högst andel förnybar energi (tack vare enorma naturtillgångar med stora älvar och stora skogar), men det är en nära försumbar del av vår export som är relaterad till förnybar energi. Bildligt talat kan vi säga att Sverige fortfarande står på perrongen och ser tåget accelerera och funderar på om vi ska med eller vänta och se om det kommer ett senare tåg.

Nyckelord: förnybar energi, solenergiDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-14. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 152909

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur