CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Förväntansfullt årsmöte i Svensk Solenergi

Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energimagasinet 3-2011, (2011)
[Artikel, övrig]

Den 4 april höll Svensk Solenergi sitt 22:a årsmöte med ett inledande seminarie med studiebesök, utdelning av årets solenergipris och certifiering av solvärmeinstallatörer med 50-talet förväntansfulla deltagare på Svenska Mässan i Göteborg. Dagen inleddes med korta presentationer av DinEl och AHus AB. Maryl Nilsson och Pia Berg, DinEl (Göteborg Energi), berättade först att de på prov erbjuder sig att köpa förnybar el till ett pris som motsvarar det pris som elabonnenterna betalar inkl. energiskatt och moms. Till en början gäller erbjudandet 100 mindre elkunder varefter man kommer att utvärdera om man ska gå vidare eller inte. Sedan berättade Christian Axelsson om ”One tonne life” projektet och visade A-Hus AB’s nya hus ”Bright living”, med solceller och solfångare, som i visningssyfte byggts upp alldeles utanför Svenska Mässan mittemot Liseberg.

Nyckelord: solenergi, branschorganisationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-14.
CPL Pubid: 152908

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur