CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Communication Service for hardware tasks executed on dynamic and partial reconfigurable resource

Surya Narayanan ; Ludovic Devaux ; Daniel Chillet ; Sebastien Pillement ; Ioannis Sourdis (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
IFIP/IEEE International Conference on Very Large Scale Integration (VLSI-SoC 2011) p. 196-199. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-13. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 152890

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)