CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hardware OS Communication Service and Dynamic Memory Management for RSoCs

Surya Narayanan ; Daniel Chillet ; Sebastien Pillement ; Ioannis Sourdis (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Int. Conf. on ReConFigurable Computing and FPGAs (ReConFig 2011) p. 117-122. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-13. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 152888