CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tiled Shading

Ola Olsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Ulf Assarsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Journal of graphics, gpu, & game tools (2151-237X). Vol. 15 (2011), 4, p. 235-251.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-13. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 152886