CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Real-Time Shadows

Elmar Eiseman ; Michael Schwarz ; Ulf Assarsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Michael Wimmer
London : CRC Press, 2011. ISBN: 978-1-56881-438-4.- 383 s.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-13.
CPL Pubid: 152884