CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enzyme-driven modification of wood polymers for the synthesis of tailor-made biopolymers

George Anasontzis (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik )
WWSC Workshop, 29 November - 1 December, Södertuna, Gnesta, Sweden (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-13.
CPL Pubid: 152882

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Materialkemi
Pappers-, massa- och fiberteknik
Bioorganisk syntes

Chalmers infrastruktur