CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transfer studies on heat exchangers with a mercury evaporation method

Anders Kullendorff (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1974. ISBN: 99-0094307-4.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2012-01-13. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 152878

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 1974-04-25

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 107