CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Drop size measurements in industrial environments and some suggestions for industrial mist eliminators

Knut Claesson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1975. ISBN: 99-0353362-4.- 90 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2012-01-13. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 152877

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 1975-10-31
Opponent: Biträdande professor Roland Wimmerstedt, Insitutionen för kemisk apparatteknik, Lunds tekniska högskola, Lund

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 167