CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low Order Sampled Data Hinfty Control using the Delta Operator and LMIs

Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Rick Middleton ; Anna-Karin Christiansson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Proc. 43rd IEEE Conference on Decision and Control, Paradise Island, The Bahamas p. 4479-4484. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15287

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)
Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur