CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heat transfer studies in a new type of heat exchanger for divided solids

Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1976. - 210 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2012-01-13. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 152852

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 1976-12-10
Opponent: Dan Loyd, Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 210