CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Data driven local coordinates for multivariable linear systems and their application to system identification

Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Anders Helmersson ; Thomas Ribarits
Automatica Vol. 40 (2004), 9, p. 1629-1635.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15284

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur