CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Jordvärmepumpar - apparat- och energitekniska aspekter

Gösta Rosenblad (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
VVS-Forum Vol. 1978 (1978), 4, p. 39-44.
[Artikel, övrig]

Jordvärmegruppen vid Chalmers Tekniska Högskola studerar bl a ett alternativ med rören placerade vertikalt i marken.Denna post skapades 2012-01-13. Senast ändrad 2012-01-13.
CPL Pubid: 152808

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur