CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Högt utvecklade konstruktioner växlar värme industriellt

Gösta Rosenblad (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Kemisk Tidskrift Vol. 1978 (1978), 9, p. 20-24.
[Artikel, övrig]

Om landets industrier inte skulle använda enhetsoperationen energiåtervinning i värmeväxlare torde industrins energibehov fördubblas skriver professor GÖSTA ROSENBLAD i den har artikeln. Han penetrerar vanliga värmeväxlaretypers för- och nackdelar samt materialval.Denna post skapades 2012-01-13.
CPL Pubid: 152806

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur