CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hur utnyttja ånga från termoraffinörer?

Lennart Jarlevang (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Torgny Johansson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Särtryck ur Svensk papperstidning Vol. 1978 (1978), 6, p. 183-185.
[Artikel, övrig]

Vid tillverkning av termomekanisk massa frigörs stora mängder ånga, i allmänhet vid atmosfärtryck (2 ton/ton massa). Denna kan användas pa många sätt, men har behandlas tre alternativ: - att genom kompression höja ångans tryck så att värmeinnehållet kan utnyttjas vid en högre temperatur - att genom expansion i en kondensturbin åstadkomma mekanisk eller elektrisk energi, som minskar raffinorens elenergibehov med ca 12 % - användning i fjärrvärmesystem. Fjärrvärmealternativet diskuteras rent allmänt, medan alternativen kompression och expansion analyseras mera ingående. En ekonomisk jämförelse, baserad pa täckningsbidragen vid en årsproduktion av 100 000 ton massa, visar att de båda alternativcn vid nuvarande eltaxor ger ungefär samma rcsultat. Emellertid ar kompressionsalternativet mycket känsligt för höjningar av elpriserna och kan snabbt ge negativa täckningsbidrag. Däremot gynnas expansionsalternativet av en taxehöjning.

Nyckelord: Thermomechanical pulping, Steam, Utilization, Steam electric power, Power generationDenna post skapades 2012-01-13. Senast ändrad 2012-01-13.
CPL Pubid: 152801

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur