CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tekniskt-ekonomiska synpunkter på dimensionering av radiatorytan i ett jordvärmepumpsystem

Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Lars-Ove Olsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Scandinavian Refrigeration Vol. 1979 (1979), 6, p. 439-444.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-01-13.
CPL Pubid: 152790

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur