CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Theory for speaker recognition over IP

Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Samuel Kim ; Hong-Goo Kang ; Chungyong Lee
International conference on Spoken Language Processing (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 15278

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur