CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Varactor-Based Dynamic Load Modulation of RF PAs

Hossein Mashad Nemati (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; GigaHertz Centrum) ; Björn Almgren ; Christer Andersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Haiying Cao (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; GigaHertz Centrum) ; Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem ; GigaHertz Centrum) ; Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; GigaHertz Centrum) ; Ulf Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; Extern ; GigaHertz Centrum) ; Rik Jos (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; Extern ; GigaHertz Centrum) ; Mustafa Özen (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; GigaHertz Centrum) ; Ali Soltani Tehrani (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem ; GigaHertz Centrum) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; GigaHertz Centrum)
European Microwave Conference, Manchester, Workshop "RF PA Efficiency Enhancement Techniques" (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-13. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 152775

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik
GigaHertz Centrum
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik
Elektronik

Chalmers infrastruktur