CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A double stub impedance tuner with SiC diode varactors

Roberto Quaglia ; Christer Andersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Marco Pirola
Asia Pacific Microwave Conference APMC 2011; Melbourne, VIC; 5 - 8 December 2011 p. 267-270. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-13. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 152767