CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dieseldrivna värmepumpar i befintliga hetvattencentraler - Teknisk/Ekonomisk förstudie

Rapport R94:1980

Karen Munch (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Stockholm : Statens råf för byggnadsforskning, 1980. ISBN: 91--540-3297-0.- 88 s.
[Rapport]

Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 791074-6 från Statens råd for byggnadsforskning till Institutionen for Värmeteknik och maskinlära, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.Denna post skapades 2012-01-13.
CPL Pubid: 152750

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur