CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hur man kan omvandla spillvärme till pengar

Torgny Johansson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Lennart Jarlevang (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Energiteknik Vol. 1980 (1980), 5, p. 13-16.
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2012-01-13.
CPL Pubid: 152746

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur