CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dimensionering av jordvärmesystem - Teknik och ekonomi

Rapport R53:1980

Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Stockholm : Statens råd för byggnadsforskning, 1980. ISBN: 91-540-3242-3.- 67 s.
[Rapport]

Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 770609-7 från Statens råd for byggnadsforskning till Chalmers tekniska högskola, Institutionen for värmeteknik, GöteborgDenna post skapades 2012-01-13.
CPL Pubid: 152744

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur