CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Verification of a Novel Approach in Control of Flexible Manufacturing Cells

F. Sharique ; G. Gore ; Johan Richardsson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Martin Fabian (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
FAIM 2004 Intl. Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, , Toronto, Canada (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 15274

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur