CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Användning av mark som värmekälla för värmepumpar i tätort

Översiktliga tekniska-ekonomisa bedömningar, Rapport R149:1980

Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Per-Åke Franck (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Lars Jacobson (Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik) ; Björn Modin (Institutionen för geologi) ; Peter Wilén (Institutionen för geologi)
Stockholm1980. ISBN: 91-540-3392-6.- 47 s.
[Rapport]

Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 770611-4 från Statens råd for byggnadsforskning till Jordvärmegruppen vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg.Denna post skapades 2012-01-13.
CPL Pubid: 152738

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)
Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik (1979-1992)
Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur