CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Better heat pumps with multi-stage processes

Karen Munch (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Föredrag vid VVS-Mässan, Göteborg, 23-28 oktober Vol. 1981 (1981), p. 1-23.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2012-01-13.
CPL Pubid: 152724

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur