CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How to transform waste heat into money

Torgny Johansson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Lennart Jarlevang (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Energy Technology Vol. 1981 (1981), 1, p. 11-14.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-01-13.
CPL Pubid: 152722

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur