CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Controller Design of Switched Linear Systems

Stefan Pettersson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
American Control Conference, Boston, Massachusetts p. 3869-3874. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15272

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur