CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kombination med gasturbin förbättrar mottrycksprocessen

Lennart Jarlevang (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Torgny Johansson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Energiteknik Vol. 1981 (1981), 2, p. 3-6.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-01-13.
CPL Pubid: 152718

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur